FONTOS Kifejezések

Módositva: 2011 október 2.

NYELVI NEHÉZSÉGEK

 

Sprechen Sie Ungarisch?

Beszél magyarul?

 

Spricht hier jemand Ungarisch?

Beszél itt valaki magyarul?

 

Ich spreche kaum Deutsch.

Nem nagyon beszélek németül.

 

Können Sie langsamer sprechen?

Tudná lassabban mondani?

 

Können Sie wiederholen?

Meg tudná ismételni?

 

Wie bitte?

Hogy mondta?

 

Ich verstehe nicht.

Nem értem.

 

Was sagten Sie?

Mit mondott?

 

Können Sie buchstabieren?

Tudná betüzni?

 

Bitte schreiben Sie auf.

Kérem, irja le.

 

Können Sie mir das übersetzen?

Le tudná nekem fordítani?

 

Was bedeutet das?

Mit jelent ez?

 

Verstehen Sie mich?

Ért engem?

 

 

 

 

 

 

Összeállította: AustroHelpSchule

Salzburg - Budapest

Bemutatkozás

 

A köszönés módja mindig attól függ, mennyire ismerünk valakit:

A kézfogás, találkozáskor és búcsúzáskor is az udvariasság alaptétele.

Általában először a nökkel, majd a férfiakkal fogunk kezet.

A tegezés egyes számban du, többes számban ihr; rokonok, közeli barátok között gyakran szokásos, és ha gyerekekkel beszélünk. A fiatalok általában tegezik egymást. Minden más esetben a Sie (Ön) megszólítást használjuk. Egyes és többes számban is. A megszólításnál mindig használjuk a Herr és Frau megszólításokat, vagy figyeljünk a megszólítandó társadalmi rangjára (Doktor stb.). Mindaddig magázódni kell, amíg meg nem állapodnak a tegezésben.

 

Ich heiße.........

Engem....hívnak.

 

Darf ich .......vorstellen?

Bemutathatom...?

 

Janos, das ist Peter.

János, ez Péter.

 

Sehr angenehm.

Nagyon örvendek.

 

Ganz meinerseits.

Én is.

 

Wie heißen Sie?

Önt hogy hívják?

 

Es tut mir leid, ich habe Ihren Namen nicht verstanden.

Sajnos nem értettem a nevét.

 

Woher kommen Sie?

Honnan jött?

 

 

Grüß dich!   

Szervusz!

 

Gestatten Sie, daß ich mich vorstelle.

Engedje meg, hogy bemutatkozzam.

 

Angenehm. (Sehr erfreut).

Örvendek.

 

Sind wir uns schon begegnet?

Találkoztunk már?

 

Wann haben wir uns schon gesehen?

Mikor láttuk egymást?

 

Es ist ziemlich lange her.

Elég régen volt.

 

Wie geht es dir?

Hogy vagy?

 

Wie geht es Ihnen?

Hogy van?

 

Danke, gut.

Köszönöm, jól.

 

Wie war die Reise?

Milyen volt az utazás?

 

Angenehm.

Kellemes.

 

Langweilig.

Unalmas.

 

Störe ich?

Zavarok?

 

Überhaupt nicht.

Egyáltalán nem.

 

Kömmen Sie bitte hier entlang!

Erre tessék jönni!

 

Kann ich Ihnen helfen?

Segithetek?

 

Nehmen Sie bitte Platz!

Tessék helyet foglalni!

 

Warten (kommen) Sie bitte!

Tessék várni (jönni)!

 

Was wünschen Sie?

Mit óhajt?

 

Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.

Egy szivességre kérem.

 

Seien Sie so nett!

Legyen olyan kedves!

 

Sei so nett!

Legyél olyan kedves!

 

Ist es erlaubt?

Szabad?

 

Gestatten Sie?

Megengedi?

 

Bitte!

Tessék! Kérem! Parancsoljon!

 

Sehr gerne.

Nagyon szivesen.

 

 

 

 

Ja - Nein - Vielleicht - Entschuldigung

Igen - Nem - Talán - Bocsánat

 

Ja.

Igen

 

Sicherlich.

Bizonyára.

 

Auf jeden Fall.

Minden esetre.

 

Unbedingt.

Feltétlenül, okvetlenül.

 

Ohne weiteres.

Minden további nélkül.

 

Sehr gerne.

Nagyon szivesen.

 

Ich habe nichts dagegen.

Semmi kifogásom.

 

Selbsverständlich. Freilich.

Persze. Hogyne.

 

Natürlich.

Természetesen.

 

So ist es.

Úgy van.

 

Das stimmt.

Igaz.

 

Sie haben recht.

Igaza van.

 

Du hast recht.

Igazad van.

 

Genau!

Pontosan.

 

Wie du meinst.

Ahogy gondolod.

 

Meinetwegen.

Miattam.

 

Von mir aus.

Felőlem.

 

Nein.

Nem.

 

Überhaupt nicht.

Egyáltalán nem.

 

Ausgeschlossen.

Ki van zárva.

 

Unmöglich!

Lehetetlen.

 

Unvorstellbar.

Elképzelhetetlen.

 

Unglaublich.

Hihetetlen.

 

Sie irren sich.

Ön téved.

 

Ich bin dagegen.

Ellene vagyok.

 

Das kommt nicht in Frage.

Szó sem lehet róla.

 

Es geht nicht.

Nem megy.

 

Auf keinen Fall.

Semmi esetre sem.

 

Das ist nicht erlaubt.

Nem szabad.

 

Das ist verboten.

Ez tilos.

 

Das stimmt nicht.

Nem igaz.

 

Sie haben nicht recht.

Nincs igaza.

 

Du hast nicht recht.

Nincs igazad.

 

Es hat keinen Sinn.

Nincs értelme.

 

 

 

Vielleicht.

Talán.

 

Eventuell.

Esetleg.

 

Möglich. /Es kann sein.

Lehet.

 

Es ist nicht ausgeschlossen.

Nincs kizárva.

 

Es ist wahrscheinlich.

Valószínű.

 

Es ist nicht sicher.

Nem biztos.

 

Kaum.

Alig.

 

Ich glaube es nicht.

Nem hiszem.

 

Ich glaube nicht.

Nem hiszek.

 

Ich habe es mir gedacht.

Gondoltam.

 

Vielleicht irre ich mich, aber

Lehet, hogy tévedek, de

 

Verzeihung! /Entschuldigung!

Bocsánat!

 

Seien Sie mir nicht böse, dass ich störe!

Ne haragudjon, hogy zavarom!

 

Sei mir nicht böse!

Ne haragudj

 

Schade!

Kár!

 

Es tut mir (sehr) leid.

(Nagyon) sajnálom.

 

 

 

 

Leider weiß ich es nicht.

Sajnos nem tudom.

 

Entschuldigen Sie, daß ich zu spät komme, aber ich wußte nicht, wie lange man braucht.

Bocsánat,hogy elkéstem, de nem tudtam, hogy meddig tart az út.

 

Verzeihung, ein Irrtum!

Bocsánat, tévedés!

 

Ich kann nichts dafür.

Nem tehetek róla.

 

Es war Zufall.

Véletlen volt.

 

Es war mein Fehler.

Az én hibám volt.

 

Sie missverstehen mich!

Félreért.

 

Bitte!

Kérem!

 

Nicht schlimm!

Nem baj.

 

Das ist schlecht.

Az baj.

 

Das machts nichts!

Nem tesz semmit.

 

Keine Ursache.

Nincs miért.

 

WAS SAGEN SIE DAZU?              MIT SZÓL EHHEZ?

 

Ausgezeichnet!

Kitünő!

 

Furchtbar!

Rettenetes!

 

Gräßlich!

Szörnyű!

 

Das ist schon was!

Ez igen!

 

Genug!

Elég!

 

Unerträglich!

Elviselhetetlen

 

Das ist zu viel!

Ez már túl sok!

 

Ruhig bleiben!

Nyugalom!

 

Nicht wahr?

Ugye?

 

Fertig!

Kész!

 

Los, gehen wir!

Gyerünk!

 

Schnell! Schneller!

Gyorsan! Gyorsabban!